Addysg Heddwch

Mae addysg heddwch yn helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnom i gyd i fod yn wneuthurwyr heddwch. Yr amcan ein gwaith yw helpu ysgolion a phobl ifanc i ymgysylltu ag addysg heddwch.

Placeholder image